Электронный каталог  Обращаемость: 13    


fuldoc
    БИ2127 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 на тему: "Визначення коефіцієнта корисної дії поліспаста зубчасто-фрикційної лебідки й визначення швидкості підйому вантажу" за курсом: "Будівельні машини". : (для студ. напряму підг. 6.060101 "Будівництво" 2 курсу ден. форми навч.) / Уклад. В.С. Ємець, В.О. Овчаренко ; Каф. Міського будівництва та господарства. Алчевськ : ДонДТУ, 2010. 11 с.
Для загрузки файла Вам необходимо авторизоваться.

      Вы можете самостоятельно загрузить это издание в разделе "Электронный каталог". Услуга предоставляется бесплатно зарегистрированным пользователям.