Электронный каталог  Обращаемость: 11    


fuldoc
    Методичні вказівки та завдання до виконання практичного заняття по темі "Промислова класифікація вугілля та їх використання в народному господарстві" з курсу "Геологія і розвідка родовищ корисних копалин" : (для студ. спец. 7.090301 "Розробка родовищ корисних копалин", 7.090303 "Шахтне та підземне будівництво", 7.090307 "Маркшейдерська справа" другого курсу, ден. та заоч. форм навч.) / Уклад. Ю.П. Шубін ; Каф. Маркшейдерії, геології та геодезії. Алчевськ : ДонДТУ, 2012. 33 с.
Для загрузки файла Вам необходимо авторизоваться.

      Вы можете самостоятельно загрузить это издание в разделе "Электронный каталог". Услуга предоставляется бесплатно зарегистрированным пользователям.