Электронный каталог  Обращаемость: 10    


fuldoc
    БИ2450 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за курсом «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади» : (для студ. напр. 6.050202 « Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології» ІІ курсу ден. та заоч. форм навч.) / уклад. М.В. Канчукова ; Каф. Автоматизованого управління технологічними процесами. Алчевськ : ДонДТУ, 2012. 71 с.
Для загрузки файла Вам необходимо авторизоваться.

      Вы можете самостоятельно загрузить это издание в разделе "Электронный каталог". Услуга предоставляется бесплатно зарегистрированным пользователям.