Навчальні посібники містять необхідний обсяг теоретичного і практичного матеріалу. Актуальність даної дисципліни в процесі підготовки спеціалістів економічного напряму безперечна. Умови господарювання, що склалися в україні на сьогодні, потребують об'єднання капіталу, координації виробничої, наукової і фінансової діяльності для досягнення позитивних економічних показників в будь-якій сфері господарювання.
В посібниках враховані діючі умови законодавчо-правових відносин, останні зміни у законах України і нормативної бази щодо створення та функіонування об'єднань підприємств.

 1, Гиль О.О. Економіка та організація діяльності об'єднань пілприємств: навч. посібник/О.О. Гиль, Л.О. Гришина, П.М. Карась.-Львів: Новий світ-2000,2009.-246с

 .

 

 

 2, Єгорова І.Г.Економіка та організація діяльності об'єднань пілприємств: навч. посібник/І.Г. Єгорова, Г.І. Матукова, Н.С. Приймак.-Львів: Магнолія 2006,2010.-332 с.