I. Страхування в системі ринкових відносин

 

Страхування вид цивільно-правових відносин щодо захисту

майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання

певних подій(страхових випадків), визначених договором страхування

або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів,

що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними

особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).