II. Соціальне страхування: необхідність та економічний зміст

 

Соціальне страхуванняфундаментальна основа державної системи

соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення

і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів,

сформованих працездатними членами суспільства.