Віртуальна книжкова виставка на тему:

 

ЕКОНОМІКА – НАЙВАЖЛИВІША СФЕРА ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ

 

Економіка є мистецтво задовольняти безмежні

потреби за допомогою обмежених ресурсів.

Л. Пітер

 

Економіка – це особлива сфера життєдіяльності людини зі своїми проблемами і суперечностями. Успішний її розвиток є запорукою могутності країни, благополуччя її громадян і гарантією соціальної стабільності в суспільстві. Сучасне суспільство перебуває у стані якісної радикальної трансформації, що проявляється процесами глобалізації, інтеграції, інформатизації усіх аспектів життєдіяльності.

Складний шлях розбудови державності, який пройшла Україна за роки незалежності, був невіддільним від створення основ національної економіки. Національна економіка є складною системою, яка являє собою сукупність взаємопов’язаних сфер, галузей і секторів народного господарства.

Саме цим актуальним питанням присвячена віртуальна виставка

«ЕКОНОМІКА – НАЙВАЖЛИВІША СФЕРА ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ»

Виставка складається з наступних розділів:

I. Національна економіка: загальне та особливе

II. Кроки становлення національної економіки

III. Україна на шляху до Європи

Українська економіка краще, ніж про неї думають експерти.


 

Сектор економічної літератури